950,000 
950,000 
950,000 
650,000 
Hết hàng

Ổ cứng SSD

SSD Kingspec 128GB

750,000 
385