Hỗ trợ 12 tháng
1 đổi 1
11,500,000
14,500,000
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
10,500,000
Hết hàng
Hết hàng
Hết hàng
Sale
Hết hàng
Sale
Hết hàng
Sale
Hết hàng
Sale
Hết hàng
Sale
Hết hàng
Sale
Hết hàng
8,299,000

Bảo Hành Tốt Nhất tại Hải Phòng!

Thời gian bảo hành cho laptop cũ là 03 tháng (+ thời gian bảo hành hãng nếu có).

Lỗi 01 đổi 01 trong thời gian bảo hành.

Cam kết giá tốt tại Hải Phòng!

Chính Sách Bảo Hành