Caddy Bay Sata 3.0

Caddy bay sata 3.0 9.5mm gắn thêm ổ cứng HDD SSD cho Laptop qua DVD – Caddy mỏng

Liên hệ